Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Balandžio 17-oji Lietuvos energetikų diena  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2015-04-16 Balandžio 17-oji Lietuvos energetikų diena

Naujos technologijos šildymo sąnaudų mažinimui


Balandžio 17-tą Raseinių šiluminininkai kaip ir visi Lietuvos energetikai švenčia savo profesinę šventę – Energetikų dieną.  Jos ištakos Lietuvoje laikoma 1892 metai kai buvo uždegta pirmoji elektros lemputė Oginskių dvare, Rietavo miestelyje.
Istorijos šaltiniai liudija, kad pirmoji pasaulyje centralizuoto šilumos tiekimo sistema įrengta JAV (Niujorke), o Europoje 1893 metais Vokietijoje Hamburge buvo pastatyta pirmoji kombinuoto ciklo šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainė, o 1900 metų gruodžio 5 d. pradėjo veikti pirmoji Vokietijos rajoninio šildymo sistema Drezdene. Tokia sistema buvo pasirinkta dėl vieno iš svarbiausių privalumų – priešgaisrinio saugumo, nes sistema aprūpino šilumos tiekimą į keliolika pastatų – kur buvo sukauptos valstybės neįkainuojamos vertybės.
Šis privalumas šalia kitų – didelio efektyvumo, mažiausios taršos, ekonomiškumo išlieka ir šiandien.
Pasitikdami savo profesinę šventę rajono šiluminininkai turi kuo pasidžiaugti. 2014 metai į įmonės istoriją įeis kaip šimtaprocentinio biokuro deginimo technologijų įdiegimo eksploatuojamose katilinėse metai.
Įvykdžius Raseinių katilinės modernizavimo projektą, pastatant 5 MW galios biokuro katilą su 1,25 MW kondensaciniu ekonomaizeriu buvo sudarytos galimybės visą reikalingą šiluminę energiją gaminti iš biokuro. Kaip žinia Raseinių rajonas neturi gamtinių dujų, todėl efektyvių biokuro naudojimo technologijų turėjimas yra pagrindinė galimybė naudoti pigiausią, mažiausiai taršų ir duodantį didžiausią makroekonominę naudą kurą – biokurą. Raseinių katilinėse sunaudojamo biokuro kiekis sąlyginai sukuria apie 50 darbo vietų biokuro gamintojų įmonėse. Lietuvoje ir rajone žaliavos biokurui yra ir bus, ir svarbiausia, kad šią rinką neveikia jokios tarptautinės sankcijos ir krizės.
Tokie patys tikslai buvo keliami ir Ariogalos katilinės modernizavimo projektui.
Jį įgyvendinant buvo pastatytas aukšto efektyvumo 3 MW biokuro katilas su visais reikalingais priklausiniais, iš esmės atnaujintas katilinės elektros ūkis.
Be šių dviejų didelės apimties projektų modernizuojant šilumos gamybos generavimo šaltinius praėjusiais metais įmonė sėkmingai įvykdė ir šiluminių trasų atnaujinimo projektą. Buvo pakeista 2 kilometrai šiluminių trasų taip sumažinant energijos nuostolius pakeistose atkarpose iki 50 proc. Šiuo metu įmonė pasiekė 90 proc. šiluminių trasų atnaujinimo lygį. Tai užtikrino pastaraisiais 2013 – 2014 metais padidinti šilumos realizavimo efektyvumą kasmet vidutiniškai 5–6 proc.
Ne mažiau svarbūs ir kiti mažesnės apimties, bet labai svarbūs darbai, kuriuos atliko įmonės dirbantieji ūkio būdu. Viduklės padalinio darbuotojai iš esmės rekonstravo Blinstrubiškių katilinės katilą reikšmingai padidindami jo efektyvumą. Taip pat įrengė keturis automatinius šilumos punktus, atliko kitus darbus. Tai pasiekti leido sumanus Viduklės padalinio vadovo Virginijaus Grigalavičiaus vadovavimas, katilinės operatoriaus Česlovo Norkaus, šaltkalvio Stasio Barčo gerai atliekami darbai.
Dideli iššūkiai teko Ariogalos padaliniui. Priėmus sprendimą 3 MW katilą pastatyti per labai trumpą terminą, siekiant gauti maksimalią naudą jau per 2014-2015 metų šildymo sezoną, padalinio vadovui Vytautui Bunikiui ir jo kolektyvui vienu metu teko ruoštis šildymo sezonui, rekonstruoti katilinę bei administruoti trasų atnaujinimo projektą. Džiaugiamės reikšmingu indėliu keliamų uždavinių įvykdymui apskaitos specialistės Reginos Bunikienės, šaltkalvio suvirintojo Algio Medėkšos, šaltkalvio Giedriaus Lukoševičiaus ir kitų padalinio darbuotojų darbu.
Įmonės didžiausio padalinio Raseinių katilinės kolektyvas ir jos vadovas Alvydas Petroševičius taip pat sėkmingai įvykdė iškeltas užduotis. Laiku buvo baigta katilinės rekonstrukcija, daug pastangų pareikalavo trasų atnaujinimo darbai. Kiek daugiau nei per mėnesį buvo atnaujinta daugiau kaip kilometras trasų. Atlikta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos katilinės rekonstrukcija pakeičiant krosninį kurą į medžio granules ir kita.
Naujų technologijų diegimas didelių pastangų reikalauja iš aptarnaujančio personalo. Galima tik pasidžiaugti Raseinių katilinės vyr.operatorių Kęstučio Zudmono, Šarūno Andriukaičio, operatoriaus Artūro Mockaus, suvirintojo Arvydo Steponaičio, šaltkalvio remontininko Petro Jankausko darbu.
Didžiulė atsakomybė įvedant naujas technologijas tenka elektros – automatikos tarnybai, kuriai sėkmingai vadovauja Eugenijus Kveselys. Nuo šios tarnybos veiksmų labai priklauso visų gamybos valdymo procesų patikimumas.
Kaip ir katilinių darbuotojai, nenutraukiamą įrenginių priežiūrą vykdo pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų tarnyba, kuriai sėkmingai vadovauja ilgametis jos vadovas Feliksas Pocius. Tarnybos darbuotojai užtikrina, kad praėjusiais metais iš esmės užbaigta daugiabučių namų šilumos punktų modernizacijos programa, instaliuojant automatizuotus šilumos punktus, užtikrintų gyventojų pasirinktus šilumos režimus, kartu užtikrintų ekonomiškiausią šilumos paskirstymą. Džiaugiamės atsakingai atliekamu tarnybos darbuotojų kontrolieriaus Rimanto Godelio, šaltkalvių suvirintojų Arvydo Eimutaičio, Aurimo Mikulskio darbu.
Bendrąjį gamybinių – techninių procesų valdymą sėkmingai užtikrino inžinerinė tarnyba, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas gamybai Modestas Globys. Tarnybai tenka koordinuoti net 13 katilinių darbą, o taip pat administruoti vykdomus projektus.
Esminiai pokyčiai vyko ne tik gamybiniuose padaliniuose. Kitokio pobūdžio, bet ne mažiau sudėtingi darbai buvo atliekami finansų ir apskaitos tarnyboje, kuriai sėkmingai vadovauja direktoriaus pavaduotoja finansams Daiva Staršelskienė. Be visų planinių darbų tarnybai teko administruoti net tris tuo pačiu metu vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus, buvo pradėta ir toliau tęsiama naujos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos inicijuotos kompiuterinės apskaitos bei kitų veiklų programos adaptavimo įmonėje darbai.
Švenčiant savo profesinę šventę noriu padėkoti kiekvienam kolektyvo nariui už jų indėlį į įmonės rezultatų  aruodą, palinkėti stiprios sveikatos, daug kūrybingų minčių ir pasisekimo asmeniniame gyvenime.
Taip pat nuoširdžiai noriu padėkoti rajono Savivaldybės vadovams, Tarybos nariams, kurie konstruktyviai ir rezultatyviai dirbo sprendžiant įmonės kasdieninius ir ypatingai strateginius investicinius uždavinius. Parama ir bendras darbas leido įmonei pasiekti konkurencingus veiklos rodiklius užtikrinančius vartotojams priimtinas šilumos kainas.

Direktorius Stanislovas Bartkus

<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama