Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Dėl atleidimo nuo delspinigių mokėjimo už UAB „Raseinių šilumos tinklai“ teikiamas paslaugas  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2011-10-14 Dėl atleidimo nuo delspinigių mokėjimo už UAB „Raseinių šilumos tinklai“ teikiamas paslaugas

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO UŽ  UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TEIKIAMAS PASLAUGAS

2011 m. spalio 6  d. Nr. (1.2)TS-209
Raseiniai

                  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 20 straipsnio 2 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba, kaip vienintelė UAB „Raseinių šilumos tinklai“, akcininkė, n u s p r e n d ž i a:
1. Rekomenduoti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdybai priimti sprendimą:
1.1. kad butų savininkai (nuomininkai), iki 2011 m. gruodžio 1 d. sumokėję įsiskolinimus už paslaugas (patalpų šildymas ir karštas vanduo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra), būtų atleidžiami nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo;
1.2.  kad butų savininkai (nuomininkai) nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo būtų atleidžiami pagal rašytinius prašymus, pateiktus UAB „Raseinių šilumos tinklai“, ir suderinus mokėtinų įsiskolinimų už paslaugas ir delspinigių  sumas.
2. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę rajono Savivaldybės administracijos direktorei Aurelijai Ložytei.

Savivaldybės meras   Remigijus Ačas

<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama