Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Dėl malkinės medienos  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2012-02-23 Dėl malkinės medienos pirkimo

PAKVIETIMAS
                      
Perkančioji organizacija: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.:8 428 51951; faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniust.lt 
Pirkimo būdas: Kainų apklausa. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (patvirtintos perkančiosios organizacijos 2009-10-14 direktoriaus įsakymu Nr. (1.2)-1-54, 2009-12-15 įsakymu Nr. (1-2)-1-66, paskelbtos CVP IS) (toliau – Taisyklės), šiomis atviro konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais siekiant iš visų dalyvių pasiūlymų išrinkti tą, kuris geriausiomis sąlygomis pasiūlytų perkančiajai organizacijai malkinę medieną .
Pirkimo objektas: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ketina pirkti malkinės medienos apie 200 m3. Malkinės medienos rūšys – beržas, juodalksnis arba mišri malkinė mediena ( nuo bendro atvežto kiekio beržo 33%, juodalksnio 33% ir baltalksnio 33% ). Drebulės ir eglės nesiūlyti. Patiekti į šiuos objektus: Ariogalos kat. 100 m3 ; Viduklės kat. 100 m3 . PASTABA – pasiūlymus teikti kiekvienai malkinės medienos rūšiai, taip pat ir mišriai atskirai. Pirkėjas pasilieka teisę pasirinkti kurią malkinės medienos rūšį pirks.  Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visą kiekį nurodyto kuro, taip pat turi teisę pirkti ir didesnį kiekį nei numatyta pirkimo sąlygose.
Pristatymo adresas: Pristatoma pagal iš anksto suderintą grafiką adresais – Rytų g. 4, Ariogala ; Gamyklos g. 5a, Viduklė.
Pasiūlymai galioja: 90 dienų po vokų atplėšimo.
Pasiūlymų pateikimo vieta, data ir laikas: Pateikiant pasiūlymą užpildyti konkurso Priedą Nr. 1. (PASTABA: dėl priedo formos kreiptis žemiau nurodytais kontaktais). Pasiūlymas turi būti atsiustas arba pateiktas užklijuotame voke adresu Pieninės g. 2, Raseiniai , UAB „Raseinių šilumos tinklai“ iki 2012 m. vasario 29 d. 10 val. 00 min. Ant voko turi būti užrašytas Pirkimo organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas „DĖL MALKINĖS MEDIENOS PIRKIMO“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
Pasiūlymo vertinimas: Mažiausia vieno kubo kaina su pristatymu Lt.
Pasiūlymo pateikimo kalba: Lietuvių.
Pirkimo dokumentai: Dėl Priedo Nr. 1 formos, pirkimo sąlygų ir jų paaiškinimo kreiptis pas Pardavimų ir GTS vadovą Povilą Judickį - Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.(8 428) 51951; (8 610) 32404; 8 faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniust.lt .
Alternatyvūs pasiūlymai : Alternatyvūs pasiūlymai nebus svarstomi ir vertinami.
Sutarties sudarymas: Su parinktu tiekėju bus sudaroma pirkimo sutartis.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujama.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                                        Povilas Judickis

<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama