Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Pakvietimas dėl malkinės medienos, medžio atraižų ir pjuvenų pirkimo  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2011-06-22 Pakvietimas dėl malkinės medienos, medžio atraižų ir pjuvenų pirkimo
Perkančioji organizacija: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.:8 428 51951; faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniustlt 
Pirkimo būdas: Kainų apklausa. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Įstatymas), PO pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2009-10-14 direktoriaus įsakymu Nr. (1.2)-1-54, 2009-12-15 Nr. (1.2)-1-66 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2009, Nr. 141-6205), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, bei kitais normatyviniais dokumentais reglamentuojančiais pirkimo objektą.
Pirkimo objektas: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ketina pirkti: malkinę medieną - juodalksnį – 932 m3, medžio atraižas – 20 m3 ir pjuvenas - 550 m3. PASTABA – pasiūlymus teikti kikvienai kuro rūšiai atskirai.
Pristatymo adresas: Pristatoma pagal išanksto suderintą grafiką adresais – M. Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r.; Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla; Šėtupio g. 61, Girkalnis, Raseinių r.; Dainavos g. 8A, Nemakščiai, raseinių r. ir Rimkiškių k., Raseinių r. 
Pasiūlymai galioja: 90 dienų po vokų atplėšimo.
Pasiūlymų pateikimo vieta, data ir laikas: Pateikiant pasiūlymą užpildyti konkurso Priedą Nr 1. Pasiūlymas turi būti atsiustas arba pateiktas užklijuotame voke adresu Pieninės g. 2, Raseiniai , UAB „Raseinių šilumos tinklai“ iki 2011 m. liepos 4 d. Dėl malkinės medienos 10 val. 00 min.; dėl medžio atraižų 10 val. 15 min. ir dėl pjuvenų 10 val. 30 min. Ant voko turi būti užrašytas Pirkimo organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
Pasiūlymo vertinimas: Mažiausia kaina Lt.
Pasiūlymo pateikimo kalba: Lietuvių.
Pirkimo dokumentai: Dėl pirkimo sąlygų ir jų paaiškinimo kreiptis - Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.(8 428) 51951; (8 610) 32404; 8 faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniustlt .
Alternatyvūs pasiūlymai : Alternatyvūs pasiūlymai nebus svarstomi ir vertinami.
Sutarties sudarymas: Su parinktu tiekėju bus sudaroma pirkimo sutartis.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujama.
 
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                                        Povilas Judickis
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama