Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   PAKVIETIMAS  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2011-08-11 PAKVIETIMAS
Perkančioji organizacija: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.:8 428 51951; faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniustlt 
Pirkimo būdas: Kainų apklausa. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Įstatymas), PO pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2009-10-14 direktoriaus įsakymu Nr. (1.2)-1-54, 2009-12-15 Nr. (1.2)-1-66 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2009, Nr. 141-6205), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, bei kitais normatyviniais dokumentais reglamentuojančiais pirkimo objektą.
Pirkimo objektas: UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ketina pirkti pjuvenų- Šiluvos kat. 500 m3; Girkalnio kat. 50 m3 . Medžio atraižų – Šiluvos kat. 10 m3; Girkalnio kat. 10 m3 . PASTABA – pasiųlymus teikti kikvienai kuro rūšiai atskirai. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visą kiekį nurodyto kuro, taip pat turi teisę pirkti ir didesnį kiekį nei numatyta pirkimo sąlygose.
Pristatymo adresas: Pristatoma pagal išanksto suderintą grafiką adresais – M. Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r.; Šėtupio g. 61, Girkalnis, Raseinių r.
Pasiūlymai galioja: 90 dienų po vokų atplėšimo.
Pasiūlymų pateikimo vieta, data ir laikas: Pateikiant pasiūlymą užpildyti konkurso Priedą Nr 1. (PASTABA: dėl priedo formos kreiptis žemiau nurodytais kontaktai). Pasiūlymas turi būti atsiustas arba pateiktas užklijuotame voke adresu Pieninės g. 2, Raseiniai , UAB „Raseinių šilumos tinklai“ iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. 10 val. 00 min. Ant voko turi būti užrašytas Pirkimo organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas „DĖL PJUVENŲ IR MEDIENOS ATRAIŽŲ PIRKIMO“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
Pasiūlymo vertinimas: Mažiausia  vieno kūbo kaina Lt.
Pasiūlymo pateikimo kalba: Lietuvių.
Pirkimo dokumentai: Dėl Priedą Nr. 1 formos, pirkimo sąlygų ir jų paaiškinimo kreiptis pas Pardavimų ir GTS vadovą Povilą Judickį - Pieninės g. 2, Raseiniai, tel.(8 428) 51951; (8 610) 32404; 8 faksas: 8 428 54150; elektroninis paštas : povilas@raseiniustlt .
Alternatyvūs pasiūlymai : Alternatyvūs pasiūlymai nebus svarstomi ir vertinami.
Sutarties sudarymas: Su parinktu tiekėju bus sudaroma pirkimo sutartis.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujama.
 
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas                                                        Povilas Judickis
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama