Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2011-12-14 Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-010. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Per laikotarpį nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. spalio pabaigos pakeista 4,1 km magistralinių ir kvartalinių šiluminių trasų vamzdynų su efektyvia izoliacija Raseiniuose (Vaižganto, stonų Pieninės, Jaunimo, Vytauto Didžiojo, Maironio, V.Kudirkos, Ateities gatvėse) ir 0,6 km Ariogaloje (Vytauto, Verdėlupio gatvėse).
Darbus vykdė AB „Montuotojas“ montavimo firma Panevėžyje.
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atliko ne tik šilumos tiekimo vamzdynų modernizavimo darbus, bet ir įdiegė šilumos tiekimo sistemos monitoringo sistemą ir šilumnešio temperatūros optimizavimo programą. Šilumos tiekimo tinklo stebėjimo, modeliavimo ir valdymo sistemos diegimą vykdė jungtinės veiklos pagrindu veikianti subjektų grupė UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ ir UAB „COWI Lietuva“, atstovaujama UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“.
Įdiegta Raseinių miesto monitoringo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo modeliavimo ir valdymo) sistema, kuri leidžia, panaudojus informaciją apie tinklo parametrus, modeliuoti tinklo darbą parenkant optimaliausią tinklo konfigūraciją ir identifikuoti silpniausias tinklo vietas, kad būtų patiriami kuo mažesni nuostoliai toliau vystant šilumos tinklus.
Vykdant statybos montavimo darbus ir diegiant monitoringo sistemą atlikta darbų už 4,8 mln. Litų.
Šio projekto įgyvendinimas – centralizuoto šildymo tinklų modernizavimas leidžia padidinti šilumos tiekimo efektyvumą. Projekto metu įdiegta monitoringo sistema slėgio perkryčiams ir temperatūrai stebėti leidžia užtikrinti vamzdynų būklės stebėseną bei identifikuoti izoliacijos pažeidimus.
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama