Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Sėkmingai įvykdytas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-02-033  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2013-02-13 Sėkmingai įvykdytas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-02-033
 
2013 vasario 6 d. projekto patikrą atliko vietoje įgyvendinančioji institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir teigiamai įvertino savalaikiai ir kokybiškai įgyvendintą projektą „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-02-033.
Projekto vykdytojas
UAB „Raseinių šilumos tinklai“
Projekto vertė (be PVM)
2 949000 Lt, iš jų 1 333 318 Lt – ES  Regioninės plėtros fondo parama
Projekto įgyvendinimo trukmė
2012 06 mėn. – 2012 11 mėn.
Rangovas
UAB „Energijos taupymo centras“
Projekto veikla – Projekto metu rekonstruota 3621 m esamų susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Raseinių mieste, 447 m Ariogaloje ir 221 m Viduklėje. Modernizuotos seniausios, neefektyviausios ir didžiausią avaringumą keliančios Raseinių, Ariogalos ir Viduklės šilumos tiekimo tinklų atkarpos. Rekonstrukcijos metu naudoti iš anksto pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, pasižymintys ypač gera izoliacijos kokybe bei mažais šilumos nuostoliais eksploatacijos metu.
Nauda – šilumos trasų rekonstrukcija, dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu.  Numatoma, kad dėl atnaujintų vamzdynų bei naudojamų šiuolaikinių technologijų, skaičiuotini šilumos nuostoliai rekonstruotose atkarpose sumažės nuo 2494 MWh iki 1356 MWh per metus. Nuostolių modernizuojamose atkarpose sumažėjimas sudarys 1138 MWh per metus arba 45,6% nuo buvusių nuostolių lygio.
Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Dėl mažesnio sudeginamo kuro kiekio sumažės visų kenksmingų teršalų, patenkančių į atmosferą deginant kurą kiekis bei CO2 emisijos todėl projektas mažins neigiamą UAB „Raseinių šilumos tinklai“ veiklos įtaką supančiai aplinkai. Daugiau kaip 1170 Raseinių, Ariogalos ir Viduklės vartotojų šilumos energija bus tiekiama patikimiau ir kokybiškiau.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir Raseinių rajono savivaldybės skirtos lėšos leido įgyvendinti projektą trumpiausiais terminais. Pasinaudodama šiais finansavimo šaltiniais bendrovė pajėgė įvykdyti finansiškai sunkiai įgyvendinamą projektą.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos dėka padidintas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ vykdomos veiklos efektyvumas ir patikimumas.
Centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūra yra vertinga priemonė, sprendžiant klimato kaitos kontrolės, kuro diversifikacijos, energetinės nepriklausomybės, energijos tiekimo patikimumo ir konkurencijos uždavinius.
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama