Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
ES projektai
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Naujienos  >>   Šilumos tinklai modernizuojami su ES parama   >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2019-01-16 Šilumos tinklai modernizuojami su ES parama

Dėl didelio šilumos tinklų nusidėvėjimo prarandama nemenka dalis pagaminamos šiluminės energijos. Tokie praradimai turi tik neigiamos įtakos šiluminės energijos kainai. Renovavus senas nusidėvėjusias šilumines trasas, jose dėl sumažėjusių šilumos nuostolių tam pačiam šilumos vienetui pagaminti sunaudojama mažiau kuro.

Pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą 2016 m. gruodžio 27 d. UAB „Raseinių šilumos tinklai" su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašė šilumos tinklų modernizavimo, diegiant šiuolaikines technologijas, finansavimo sutartį. Šio projekto vertė – 714 487 Eur (skaičiuojant su pridėtinės vertės mokesčiu), iš jų ES lėšos – 308653.81 Eur.

Įvertinus viešojo rangos darbų konkurso dalyvių pateiktus dokumentus ir siūlomą kainą, laimėtoja buvo pripažinta UAB „Plungės lagūna". 2017 m. liepos 14-ąją su šia įmone pasirašyta rangos darbų sutartis. Kol buvo ruošiamas techninis projektas, derinami leidimai su institucijomis, prasidėjo 2017-ųjų šildymo sezonas, todėl darbų tais metais nespėta atlikti.

Praėjusiais metais gegužės mėnesį po šildymo sezono pabaigos pirmiausia darbai buvo pradėti Viduklės miestelyje prie daugiabučių namų (Gamyklos g. 2, 7, 1A, 1B, Ataugos g. 24, 38 ir Kęstučio g. 1.). Šiame miestelyje renovuota 0,67 km šilumos tinklų.

Projekto metu Raseiniuose renovuota 0,47 km šilumos tinklų (Kalnų g. 3, Vaižganto g. 22, Jaunimo g. 19A, Ateities g. 23, Maironio g. 8), Ariogaloje (Vytauto, Žemaičių ir Verdėlupio gatvėse) – 1,16 km. Iš viso buvo renovuota vamzdynų daugiau kaip 2,3 km.

Visi darbai buvo atlikti pagal numatytą grafiką iki 2018 m. šildymo sezono pradžios. Pernai lapkričio mėnesį LVPA pareigūnai patikrino, ar visi darbai atlikti pagal projektus, ar atitinka dokumentacija ir t.t. Nenustačius jokių neatitikimų, darbai buvo priimti ir 2018 gruodžio mėn. išmokėta paskutinė ES lėšų dalis.

Šis projektas neginčytinai prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo, gamtinių išteklių taupymo ir šiluminės energijos kainos mažinimo. Rezultatai jau dabar juntami. Už 2019 m. sausio mėnesį šiluminės energijos kaina gyventojams mažėja nuo 5,50 iki 5,41 euro cnt/kWh. Tai 13-ta vieta Lietuvoje pagal šiluminės energijos kainą iš 60 – ties tiekėjų.

2017 m. gegužės mėnesį buvo pasirašyta finansavimo ir priežiūros sutartis su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (LAAIF) 199837,81 Eur kondensacinio ekonomaizerio įrengimui Ariogalos katilinėje. Visa šio projekto vertė – 369700 Eur be PVM. Įvykdžius darbus, 2017 m. gruodžio mėnesį pagal sutartį buvo išmokėta 60 proc. finansavimui skirtos sumos (119902 Eur). 2018 m. gruodžio mėn. buvo atliktas auditas dėl projekto aplinkos apsaugos efektyvumo. Agentūrai įvertinus pateiktas ataskaitas, likusi dalis (40 proc.) bus išmokėta 2019 m. sausio mėnesį. Audito metu buvo nustatyta, kad kondencacinis ekonomaizeris veikia dvigubai efektyviau nei buvo planuota.

2018 m. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA dėl Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės katilo keitimo (iškastinis kuras keičiamas biokuru). Projekto vertė – 150800 Eur. Finansavimo suma ES lėšomis – 77100 Eur, savos lėšos – 73700 Eur. Šis projektas bus įgyvendintas 2019 metais.

Šiais metais numatoma pasirašyti finansavimo sutartis su LVPA dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo (151600 Eur) ir Šiluvos miestelio katilinės modernizavimo (103 600 Eur). Lietuvos verslo paramos agentūrai patvirtinus finansavimą, šie projektai būtų įgyvendinti 2019–2020 metais.
 

<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama